Pozorski Petra King

Firmy nasze, czyli P.H.U."POZORSKI" i F.U."PETRA KING" prowadzą działalność usługową na zasadach konsorcjum w zakresie instalowania i konserwowania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN) oraz systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Taka współpraca pomiędzy naszymi firmami powoduje skuteczniejszą obsługę naszych klientów.

Ponadto jako konsorcjum dysponujemy wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, wymaganymi zezwoleniami i atestami. Nasze usługi oferujemy już od kilkudziesięciu lat, co świadczyć może o naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Staramy się na bieżąco wprowadzać wszystkie nowości techniczne, które mogą lepiej gwarantować bezpieczeństwo naszym klientom. Prowadzimy także pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych przez nas systemów oraz oferujemy przeglądy konserwacyjne.

Systemy alarmowe i telewizji przemysłowej oraz inne instalowane przez nas cechuje wysoki poziom rozwiązań technicznych. Urządzenia stosowane w tych systemach posiadają wymagane atesty i spełniają normy dotyczące zabezpieczeń. Nie używamy urządzeń nie sprawdzonych i nie zatwierdzonych przez odpowiednie do tego instytucje.

Pozorski Petra King

Firmy nasze posiadają także odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i urzędowe pozwalające na prowadzenie tego typu działalności (świadectwa TECHOM - klasa SA2 - SA4, koncesja MSWiA, licencja Policji II stopnia, certyfikat bezpieczeństwa). Dzięki temu nasi klienci mają zupełną gwarancję , że usługa zabezpieczenia ich mienia lub inna instalacja zostanie wykonana fachowo, zgodnie z przepisami i normami i profesjonalnie.

Ponadto fakt posiadania przez nas takich dokumentów obliguje nas do tego, żeby dostosowywać się na bieżąco do wprowadzanych lub aktualizowanych urzędowo norm , przepisów i ustaw (np. w celu zapewnienia naszym klientom jeszcze pełniejszego poczucia bezpieczeństwa postaraliśmy się o ,certyfikat bezpieczeństwa", poświadczający naszą uczciwość w przypadku kontaktu z przetwarzaniem danych o charakterze zastrzeżonym - jest on ustawowo niezbędny w obiektach przemysłowych, gdzie istnieje możliwość wejścia w posiadanie informacji niejawnych).